Styret 2024/2026

Diamond Dance er en virksomhet drevet av engasjerte foreldre, med én fulltidsstilling. Pedagogene lønnes på timebasis, og klubben har ellers frivillige som stiller opp. Klubben driver i hht. barneidrettsreglement, les mer HER!


Styrets oppgaver er:

  1. Gjennomføre styremøter ved behov (minst 2 stk per år)
  2. Ansvar for å skaffe og opprettholde sponsoravtaler
  3. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for oppgaver/dugnad og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Ansvarlig for idrettslagets midler, og påse at de brukes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på styremøter.


Styret 2024 / 2025 består av

Styreleder Cathinka Drevassbukt

Styremedlem Anette Dyngeland

Styremedlem Camilla Gill

Styremedlem Audun Røren

Styremedlem Elin Breivoll

Styremedlem Silje Vangdal Aamaas

Styremedlem Torill Bakke 

Økonomi ansvarlig og nestleder Malin Olsvold


Kontakt: styret@diamonddance.noSportslig leder

Maria Øygard Poptamas 


Kontakt: sportsligleder@diamonddance.no"Gjennom inspirerende danseundervisning i et inkluderende miljø, skaper vi like muligheter for alle dansere til å finne sin unike glede og lidenskap for dans, uansett ferdighetsnivå og mål."