Foreldrevettregler

Foreldrenes adferd skal preges av fair play, respekt og lagånd!


 1. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. Ha et bevisst forhold til danserens mål, evne og ambisjonsnivå.
 2. Vær oppmerksom på at det er stor forskjell mellom oppmuntring og press.
 3. Ha fokus på mestring og ikke plassering på konkurranse. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.
 4. Respekter treneren, foreldrene og de andre danserne.
 5. Det er viktig å snakke til hverandre istedenfor om hverandre. Husk at din holdning smitter, så vis respekt for ulikheter!
 6. Bidra til å utvikle lagånd: Heie på hele klubben, ikke bare på eget barn.
 7. Vær inkluderende. Husk at samarbeid styrker og det er ikke bare barna som kan føle seg utenfor men også foreldre.
 8. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og danserne ikke er til stede.
 9. Oppdragelse er foreldrenes ansvar, IKKE trenernes. Lær barna hvordan de skal oppføre seg, og fremstå som gode forbilder med en hyggelig og høflig fremtoning.
 10. Engasjer deg! Delta på foreldre- og styremøter. Det er vår felles arena for å drøfte klubbens utvikling og eventuelle utfordringer.
 11. Respekter og bruk klubbens kommunikasjonsplattformer: E-post og Spond
 12. Møt opp på konkurranse og oppvisning. Barna blir motivert av det!


Husk at klubben skal være en plass og et tilbud til alle som synes at dans er gøy; både for de som ønsker å ha en morsom fritidsaktivitet og for de som satser på å nå internasjonale topplasseringer. For å trekke opp et eksempel: Det er ingen krav å måtte gå til anskaffelse av dyre drakter for å kunne være med, men det må også være rom for å kunne anskaffe slike drakter dersom man ønsker det, uten at dette skaper press. Det samme gjelder privattimer, o.l.


Vis respekt for det arbeidet de i klubben gjør. Husk at dette er arbeid som utføres i tillegg til vanlig arbeid / utdanning. Ha konstruktiv innfallsvinkel hvis du opplever at det skjer feil. Kom med konstruktivt forslag og tilbud om hjelp, fremfor kritikk og/eller nedlatende kommentarer.


Opplever du/dere noe som kan være utfordrende å ta opp direkte med den det gjelder, kan du henvende deg til sportslig leder!

Vi understreker at i alle person-relaterte saker har vi plikt til å forholde oss til personvern.